Statsråd besøker skolen

Sanner snakker med elever

Sanner besøkte skolens minoritetsrådgiver, Laila Restan i forbindelse med en ny rapport som viser at mange unge blir sendt til foreldres hjemland mot sin vilje. Et av tiltakene for å bekjempe dette er nettopp å ha minoritetsrådgivere på skolene som kan følge opp bekymringer fra elever og forhåpentligvis fange opp utsatte før de blir sendt ut av landet.

Sammen snakket de med 3PÅB om dette temaet. Klassen var godt forberedt og kom med mange gode betraktninger som Sanner kan ta med seg videre i arbeidet med dette.

Hvis du ønsker å lære mer om tematikken, eller har en bekymring for egen eller andres vegne kan du besøke IMDis nettsted "Nora" som tar opp dette på en god måte.

 

 

Jan Tore Sanner besøker skolen
Line snakker med elever
Elever i klasserom