Sommeravslutning i skolegården

Bilde fra sommeravslutning i skolegården