Skolevalget 2019

skolevalget 2019

Ved skolevalget onsdag hadde vi 84,5 % valgdeltakelse, og engasjementet var stort blant elevene. Du kan lese mer om elevenes engasjement i denne saken fra VG: Skolevalget: Lei av at politikerene snakker unge etter munnen

Her er årets valgresultater:

Resultat valg

 
Kategori Verdi
Antall elever ved skolen 419
Antall avgitte stemmer 354
Deltakerprosent 84.5%
Antall godkjente stemmer 348
Totalt forkastede stemmer: blanke + ugyldige 6
Antall blanke stemmer 6
Antall ugyldige stemmer - ikke blanke 0

 

 
Parti Stemmer Prosent
Rødt 66 19.0%
Sosialistisk Venstreparti 23 6.6%
Arbeiderpartiet 193 55.5%
Senterpartiet 1 0.3%
Miljøpartiet De Grønne 17 4.9%
Kristelig Folkeparti 3 0.9%
Venstre 11 3.2%
Høyre 12 3.4%
Fremskrittspartiet 7 2.0%
Piratpartiet 2 0.6%
Norges Kommunistiske Parti 0 0.0%
Pensjonistpartiet 0 0.0%
Folkeaksjonen nei til mer bompenger 12 3.4%
Liberalistene 0 0.0%
Kystpartiet 0 0.0%
Demokratene i Norge 0 0.0%
Partiet De Kristne 0 0.0%
Feministisk Initiativ 1 0.3%
Alliansen 0 0.0%
Helsepartiet 0 0.0%
Selvstendighetspartiet 0 0.0%
Skolevalget 2019
Stemmeseddel