Stor studie: - Skolene blir ikke dårligere av mange innvandrere

Innvandrergutter

– Ingen sammenheng mellom minoritetsandel og prestasjoner


Det som er nytt ifølge denne studien er at økende innvandrerandel i seg selv ikke fører til dårligere resultater.

Med andre ord gjør ikke elever det dårligere på skolen enn de ellers ville gjort, fordi innvandrerandelen øker. Forskerteamet har sett på alle landets avgangskull fra ungdomsskolen over seks år.

 

Les hele saken på nrk.no: Stor studie: – Skolene blir ikke dårligere av flere innvandrere