Fri til å være den du ønsker

Shabana Rehman på skolebesøk

Det var i forbindelse med årets markering av verdensdagen for psyksik helse at Shabana Rehman var blitt invitert til skolen for å snakke med elevene. Årets tema er "Vær raus", noe som passer godt sammen med Rehmans budskap om frihet og likeverd.

Elevene tok godt imot henne og fulgte ivrig med gjennom hele foredraget. Etterpå tok hun seg tid til å snakke med alle som var ønsket det, og det dannet seg raskt en lang kø med entusiastisk ungdom som stilte gode spørsmål.

Rehman hadde med seg noen kopier av boken sin "Blåveis - min vei ut av volden", som hun donerte til skolen. Alle eksemplarer ble utlånt i løpet av kort tid, og flere måtte sette seg opp på venteliste. Dette vitner om en engasjernede taler som ga publikum et ønske om mer.