Psykisk helse i fokus

Verdensdagen for psykisk helse

Den 10. oktober hver år markeres Verdensdagen for psykisk helse. Her settes det fokus på at psykisk helse er noe vi alle har, og som også må taes vare på.

På skolen markerte vi starten på uka med utdeling av fruktkopper og stressballer i lunsjen. Senere i uka vil det blant annet gjennomføres en Kahoot i biblioteket med premier til vinnerne.

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. Du kan lese mer om kampanjen på hjemmesiden til Verdensdagen.

verdensdagen for psykisk helse
verdensdagen for psykisk helse