Påskeaktiviteter for barnehagebarn

jente maler påskeegg

Elevene har forberedt en aktivitet for en gruppe barnehagebarn som ble gjennomført under observasjon av faglærer og sensor.

Etter aktiviteten skal elevene inn til en muntlig høring hvor de skal forklare valgene sine og begrunne ut fra kompetansemål.