Sommerskolen gir mulighet til å ta opp eksamen i matte eller naturfag

Sommerskolen Oslo

Påmeldingen skjer på sommerskolenoslo.no.

Når det kommer til eksamenskurs er påmeldingen åpen frem til kursstart.

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart: uke 26, 27, 32 og 33.

Felles mål for alle kursene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Når du melder deg på lager du en ønskeliste på inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

Plassene fordeles ved loddtrekning, og resultatet av loddtrekningen sendes på sms/epost tirsdag 2. april. Alle får en kursplass eller en plass på venteliste. 

Årets kurstilbud består både av flere populære kurs fra i fjor, i tillegg til noen spennende nyheter.