Ny e-post og postadresse

epost
 

Fra og med 11. september 2018 får skolen vår ny e-postadresse og ny postadresse: 

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Holtet Videregående Skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Hvis du skal kontakte skolen per e-post eller per post, må du benytte de nye adressene.