Hovedseksjon

Leksehjelp

leksehjelp i biblioteket

Mandager tilbyr Matthew leksehjelp i engelsk kl. 14:00.

Tirsdager er det leksehjelp i matematikk i skolebiblioteket fra kl. 14:00.

Det er bare å komme hvis du ønsker hjelp.

Bibliotekaren (Tonje) tilbyr leksehjelp når hun har tid. Hun hjelper til med alle fag. Særlig gjelder dette hjelp til å forstå oppgaver og finne frem til informasjon i bøkene, og hjelp til å lese gjennom oppgaver.