Laget rundt eleven

Laget rundt eleven

Miljøarbeiderne

Miljøarbeiderne skal hjelpe til med å skape et trygt og godt skolemiljø. De skal være der for de som trenger noen å snakke med og bistår til å løse konflikter på skolen.

Minoritetsrådgiveren og sosialrådgiveren

Minoritetsrådgiveren skal ha tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud. Hun skal blant annet:

  • bidra til at elever med minoritetsbakgrunn gjennomfører og består videregående opplæring
  • bidra med konkret rådgivning og oppfølging av enkeltelever
  • danne elev- og foreldrenettverk med tanke på å forebygge tvangsekteskap

Biblioteket

På skolebiblioteket kan du få leksehjelp og hjelp til å fylle ut diverse søknader og skjema på nett. Bibliotekaren kan også hjelpe til med jobbsøknader og CV, og hjelpe til med kopiering og scanning av papirer. I tillegg er biblioteket et sted elevene kan finne en rolig krok til å koble av.

Rådgiverne

Rådgiverne kan hjelpe deg med utdannings- og yrkesrådgiving. Dette betyr at de bidrar til å bevisstgjøre og støtte deg i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv.

De kan også hjelpe deg med sosial-pedagogisk rådgiving. Dette betyr at de kan medvirke til at du finner deg til rette i opplæringa og hjelper deg med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for din opplevelse av skolehverdagen.