Mottar kompetansebevis for modul 1

M1 kompetansebevis

Elevene i grunnskoleavdelingen deltar i et nasjonalt prosjekt med modulstrukturert opplæring for voksne (FVO). Klasse M1 har nå gjennomført første modul med god innsats og gode resultater. Dette ble markert med kompetansebevis og roser.

Gratulerer til M1! Bra jobba!