Informasjon fra lånekassen

Lånekasse logo

Er du under 18 år og får stipend fra Lånekassen, må én av foreldrene dine signere for deg. Nå kan de få svar på søknaden din digitalt og signere for deg elektronisk med en gang.

Foreldre kan opprette en digital postkasse (Digipost eller e-Boks) på velgdigitalpostkasse.no.

Elever må signere for lån

Elever som får lån, må selv signere avtalen om støtte. Avtalen vil alltid komme på papir i posten, og den må signeres av både deg og en forelder hvis du er under 18 år.

Vent med å søke om stipend

Elever i videregående kan søke om stipend fra Lånekassen for neste skoleår når de har fått en skoleplass, og tidligst juli 2019.

Les mer om digital postkasse og signering for elever under 18 år