Hovedseksjon

Holmboeprisen hedrer Holtets mattelærere

Mattelærere på Holtet

Norsk matematikkråd deler hver vår ut Bernt Michael Holmboes minnepris. Holmboeprisen kan gis til en eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole. I år gikk prisen til Tor Espen Kristensen på Stord vgs. Han underviser i R1 og R2 matte og er en kjent kapasitet i realfagskretser. Gratulerer!

Ved siden av prisvinnerne fikk matematikklærerne på Holtet vgs. hederlig omtale for sitt systematiske arbeid med å hjelpe elever i 1-PY og 2-PY og for sitt samarbeid på tvers av fag for å øke kompetansen i matematikk gjennom språkbevisst og yrkesrettet fokus. Det skikkelige arbeidet som gjøres av lærerne på Holtet og det fantastiske profesjonsfellesskapet de har etablert for å hjelpe denne elevgruppen er virkelig verdt anerkjennelsen! Vi er kjempestolte over de flinke lærerne våre! Les mer  https://holmboeprisen.no/