Elevrådskonferansen 2018

Mariam, Kai Reidar og Kathrine

Utdanningsadministrasjonen og Elevorganisasjonen i Oslo inviterte ungdomsskoler og videregående skoler til konferansen og  Holtet er representert med elevrådsleder Mariam Mousa, avdelingsleder Kai Reidar Andreassen og rektor Kathrine Reine. Tema for konferansen er: Treffe alle og løfte alle!

Hensikten med konferansen er å fokusere på skolens arbeid med å skape et godt og inkluderende læringsmiljø. Konferansen rettet særlig oppmerksomheten mot samspillet mellom ledelsen og elevrådet i dette arbeidet. Skolebyråden Thorkildsen ønsket velkommen, Oslos varaordfører Kamzy snakket om psykisk helse, utdanningsdirektør Søgnen og ikke minst lederen av elevorganisasjonene Edvard Udnæs holdt hver sin appell. Mye bra! Og nå jobber vi med hvordan vi på Holtet skal bli bedre på elevmedvirkning og hvordan elevrådet og skoleledelsen sammen kan bli enda bedre med å jobbe med elevenes psykososiale læringsmiljø.