Elevmeglersamling på Holtet

Skolens elevmeglere

Elevmeglerene hadde ulike øvelser som gjorde at de ble tryggere på hverandre. De gjennomførte også rollespill hvor de fikk prøve seg i meglingssituasjoner og øve på å håndtere konflikter. 

Her ser vi noen elever midt i en rollespillkonflikt:

Elevmeglersamlingen

Kari Odden ledet samlingen. Hun jobber i læringsmiljøteamet i UDE.

 

 Organisasjonen Trygg Læring sørger for opplæring i og bruk av elevmegling på skolen. 

Drawing of a city