Elevkonferanse med pengepremie

elevkonferanse
På tirsdag var Thomas, Patrick, Saranda, Gresa, Sebastian, Marie, Farah og Mohammed fra Holtet på elevkonferanse i regi av utdanningsetaten.
Skolebyråden overrakte elevrådene 25 000,- hver. Dette er penger som skal brukes til miljøfremmende tiltak.
Tusen takk til Inga Marte Thorkildsen og byrådet. Det blir spennende å se hva elevene ønsker å bruke pengene på!