Tema: Demokrati og medborgerskap

Sokrates, Montesquieu, Ibsen, Brundtland og Pankhurst

Alle linjene på skolen har lagt tema for perioden inn i sine planer. Det produseres nå valgplakater, fremføringer og gjennomføres diskusjoner i alle gangene på skolen. I tillegg til klassenens eget opplegg vil det også arrangerers skoledebatt og skolevalg for hele skolen.

Skoledebatt og skolevalg

Tirsdag 3. september holder vi valgdebatt med alle ungdomspartiene i Bækkelagshallen kl. 11-12. Deretter holder alle partier valgtorg hvor det blir mulig for elevene å snakke med partiene og gjøre seg opp en mening.

Onsdag 4. september holder vi valg. Det er satt av 15 minutter til hver klasse til å stemme. Avstemningen foregår enten i biblioteket eller i aulaen.  Læreren som er i det aktuelle klasserommet det tidsrommet klassen skal stemme, blir med klassen til stemmelokalene.