Arbeidsdag på Skolelaboratoriet

arbeidsdag på Skoleaboraoriet

3.mai hadde 3PÅC en arbeidsdag på Skolelaboratoriet ved Biologisk Institutt på UiO. Målet var å lære om hvordan man gentester en storfamilie for sykdommen cystisk fibrose.

Hver av elevene representerte ett familiemedlem og de skulle finne ut hvem i familien som enten var frisk, syk eller var bærer av genet for cystisk fibrose. Elevene lærte pipetering med micropipetter og hvordan de skulle utføre gentester med metoden elektroforese. 

Dette var "learning by doing", for en innsats! Super flinke elever 😊

Takk for en fin dag på "lab".

arbeidsdag på Skoleaboraoriet
arbeidsdag på Skolelaboraoriet
arbeidsdag på Skolelaboraoriet